Kalender 2021

Dat/tid

Program/verksamhet (Kan komma att ändras under året)

Tävlingsverksamhet

Motto

Sön 21/2

Kl. 18:00

Redigeringstips. Vi tittar på olika tekniker att skanna dia.

Ta gärna med några dia du vill digitalisera.

Inlämning till KM 1.

Inget

Sön 21/3

Kl. 18:00

Redigeringstips från Youtube. Ev bildvisning.

Inlämning till KM 2.

Inget

Sön 25/4

Kl. 18:00

Redigeringstips. Arbetskväll, utskrift och laminering av bilder.

Resultat KM 1.


Sön 23/5

Kl. 18:00

Redigeringstips. Extern bildvisare.

Resultat KM 2.


7-10/6

Vårutflykt till Vänersborg.
SOMMARUPPEHÅLLSön 22/8

Kl. 18:00

Redigeringstips. Visning av bilder från vårresan.Sön 26/9

Kl. 18:00

Redigeringstips. Vi gör egen bedömning av KM-bilderna innan dom skickas till en jury.

Inlämning till KM 3.

Mossa/lavar

Sön 24/10

Kl. 18:00

Redigeringstips. Bildvisning av .....

Inlämning till KM 4.

Grind/grindar

Sön 21/11

Kl. 18:00

Redigeringstips. Utskrift och laminering av bilder. Eventuellt framtagning av bildspel.Sön 19/12

Kl. 18:00

Årets sista möte. Redigeringstips. Planering av klubbens avveckling.

Resultat KM 3.


Sön 23/1

Kl. 18:00

Årsmöte 2022. Detta program utgör kallelse till mötet! Klubbens sista årsmöte. Fotoklubbens sista klubbmästare utses. Slutlig uppdelning av material.

Resultat KM 4 samt prisutdelning KM.