Hem

Nästa månadsmöte


Söndagen  den 19 december 2021

Vi tittar på 10-bilder. Tobbe.

Vi fortsätter rensningen av förrådet.

Tävlingar

  • Redovisning av KM 3.


Klubben har beslutat att enbart ställa ut bilder i Grängesberg.


Utställningar december 2021

  • Grängesbergs bibliotek Torbjörn

Utställning november 2021

  • Grängesbergs bibliotek Andersen


Utställning oktober 2021

  • Grängesbergs bibliotek May-LisSenaste aktivitet

Vi tittade på 10-bilder som May-Lis tagit. Temat var "Höst".


Vi fördelade utrustning från i förrådet inför avveckling av klubben.


Bilden från septembermötet 2021.


Trevligt umgänge med fotointresserade!

Utvecklas och bli en bättre fotograf!

Delta i tävlingar, på utflykter och fotoresor!